Naslovnica

UPS

Baterije

Ostala bezprekidna napajanja

Solarno - pretvarači

Agregati

Kompenzacije

Static Transfer Switch

Ostalo

Servis

Ups u primjeni

Download

Kontakt

Linkovi

Termovizija
   
STS EMP1009

Static transfer switch (STS) EMP 1109 je uređaj namjenjen besprekidnom prebacivanju trošila s jednog izvora napajanja na drugi. Besprekidan prijelaz važan je za sva trošila koja ne smiju prestati s radom. Primjerice UPS uređaji zahtijevaju redovno održavanje kao i eventualni popravak što je problem ako se oprema spojena na UPS ne smije gasiti (serveri, sigurnosni i medicinski uređaji…), osim toga EMP 1109 riješava i problem zamjene UPS-a novim bez prekida u napajanju trošila.

Posebnosti mogućnost rada na line interactive UPS uređajima (uz prekid max 5ms)

Način preklapanja –oba pola (L,N)

OPIS rada

Pritiskom na source 1(Mreža) ili (source 2(UPS) biramo od kuda napajamo potrošač. Postupkom prelaza ,sinkronizacije,provjere i kontrole upravlja mikrokontroler. Kad je prelaz izvršen upali se led dioda source 1 (mreža) ili source 2(UPS )

Rukovanje je krajnje jednostavno i intuitivno , jedino što moramo paziti je pravilno spojiti L.N,PE

 

Obratiti pažnju pri svakom odspajanju ili spajanju na drugi izvor obavezno prekontrolirati L,N,PE . To se naročito odnosi na povezivanja Šuko i IEC priključaka

OPCIJE u sklopku se može ugraditi modul:

  • sa indikacijom krivog spoja izvora source1 ili source2
  • za nadzora temperature STS-a i okoline
  • display - a sa očitanjem svih parametara
  • za komunikaciju sa računalom

 

 

 

 

 

 
 
 
     
   
tehnički podatci - download pdf
 
prospekt - download pdf
 

 

Na početak


 
Copyright 2011 | Sva prava pridržana | Elektronika-MP d.o.o.