Naslovnica

UPS

Baterije

Ostala bezprekidna napajanja

Solarno - pretvarači

Agregati

Kompenzacije

Static Transfer Switch

Ostalo

Servis

Ups u primjeni

Download

Kontakt

Linkovi

Termovizija
   
 
ISPRAVLJAČI PRENAPON MJERENJA  

 

Prema tehničkim zahtjevima, odnosno potrebama kupca moguća je nabavka ispravljača u svim izvedbama, te potrebnim naponima i snagama. Za sva pitanja tehničke prirode obratite nam se s povjerenjem.

 

Na početak


PRENAPONSKA ZAŠTITA
 
 

Projektiranje i instaliranje filtara i drugih uređaja zaštite od prenapona. Prenaponi se u mreži javljaju iz različitih razloga; prilikom uključivanja i isključivanja različitih snažnijih potrošača, raznih elektrostatičkih pražnjenja, te grmljavine. Posebno su opasni za sofisticiranu i skupocjenu opremu kao što su računala, serveri i sl. Statistički podaci pokazuju da sa razvojem elektroničkih komponenti raste i osjetljivost istih na razna kolebanja i smetnje u napajanju. Time ne samo da raste rizik od raznih kvarova na hardverskom dijelu, već često nastaju golemi, ponekad i nenaknadivi gubici uzrokovani neželjenim ispadima softvera.

 

Elektronika MP već dugi niz godina radi na uređajima za zaštitu od prenapona, te je razvijen i univerzalni modul za zaštitu od prenapona EMP 1102-A kojim se uspješno štite svi uređaji koji se nalaze u krugu zaštite. Također je konstruirana nova serija modula za zaštitu od prenapona EMP 2204 namijenjena za zaštitu UPS uređaja, regulatora rasvjete, frekventnih pretvarača i druge energetske opreme do nominalne struje Irms=100A.

U Elektronici MP razvijamo i specijalizirane filtre namijenjene specijaliziranim uređajima i njihovim posebnim zahtjevima. Također se takvi filtri prilagođavaju potrebama i stanju električne mreže i uvjetima koji vladaju u njoj. Za izradu standardnih i specijalnih filtara obratite nam se s povjerenjem.

 

download pdf EMP1102

download pdf EMP 2204 

 

Na početak


MJERENJE OTPORA UZEMLJENJA I SPECIFIČNOG OTPORA TLA

Elektronika-MP za vas vrši mjerenja otpora uzemljenja i specifičnog otpora tla te predlaže i izvodi rješenja za kvalitetno i sigurno uzemljenje.

Uzemljenje je vrlo važan uvjet u zaštiti ljudi, životinja i instalacija spojenih električkih opterećenja od utjecaja električne struje. Razlog uzemljivanja aktivnih i pasivnih dijelova električkih uređaja je mogućnost provođenja električkog potencijala, koji se može pojaviti uslijed kvara ili utjecaja atmosferskog pražnjenja na električkom uređaju, na potencijal zemlje. Uzemljenje se može izvesti na različite načine. Obično se upotrebljava metalna sonda, traka, metalna ploča itd.

Složenost uzemljenja ovisi o tlu, objektu koji se uzemljuje, te maksimalnom otporu koji se dopušta u pojedinom slučaju.

Specifični otpor tla izražava se u Ohmm, a vrijednost ovisi o strukturi zemljinog materijala i mijenja se iz mjeseca u mjesec, a ima odstupanje između minimalne i maksimalne vrijednosti i do 60-80http://www.elektronika-mp.hr/slike/tab2.gif

Našom mjernom opremom u stanju smo izmjeriti :
-otpor uzemljenja
-specifični otpor tla
-otpor izjednačenih potencijala i veza sa uzemljenjem
-otpor izolacije
-impedancija petlje u kvaru

 

Na početak


 
Copyright 2011 | Sva prava pridržana | Elektronika-MP d.o.o.