Naslovnica

UPS

Baterije

Ostala bezprekidna napajanja

Solarno - pretvarači

Agregati

Kompenzacije

Static Transfer Switch

Ostalo

Servis

Ups u primjeni

Download

Kontakt

Linkovi

Termovizija
   
Kompenzacije jalove snage
       

S porastom potražnje a tako i cijene električne energije raste i potreba za njenom uštedom. Kompenzacija jalove snage jedna je od najčeščih i najizravnijih metoda uštede i primjenjiva je  svagdje , a posebice je isplativa kod elektromotornih pogona kao izrazito induktivnih. U ponudi usluga Elektronike-MP nalazi se nabava i ugradnja sustava za kompenzaciju jalove snage . Također nudimo i servisne preglede kompenzacija jalove snage kako biste bili sigurni da je vaša ušteda maksimalna , a rad pouzdan i bez smetnji. Mjerna oprema omogućava nam mjerenje učinkovitosti kompenzacija, provjeru stanja elemenata (kondenzatora,zavojnica i sklopnika) i općenito analizu potrošača.

 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2011 | Sva prava pridržana | Elektronika-MP d.o.o.